ARBODIENST ARBO365

Bent u op zoek naar een Persoonlijke, Vakbekwame én Flexibele arbodienst? Dan bent u bij ARBO365 aan het juiste adres.

We bieden een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid, afgestemd op úw wensen.

Al vanaf € 0,= p.p. !

WILT U DIRECT ONZE VERZUIM OFFERTE ONTVANGEN?

ONZE DIENSTVERLENING 

VERZUIM

 • Verzuimbegeleiding
 • Inzet bedrijfsarts
 • Poortwachter bewaking
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Conflictbemiddeling
 • Juridische ondersteuning
LEES MEER >

PREVENTIE

 • Risico Inventarisatie RI&E
 • Digitale RI&E Online
 • Werkplekonderzoek
 • Werkbelevingsscan
 • Preventieve keuringen
 • Preventie abonnement *
LEES MEER >

INZETBAARHEID

 • Duurzaamheidsscan
 • Werkvermogenscan
 • Bedrijfscounseling
 • Stressmanagement
 • Schuldhulpverlening
 • Leefstijlbegeleiding
LEES MEER >

Kunnen wij u helpen?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze

WERKGEVERS ADVIESLIJN

085 – 4014 612

VERZUIM

Bent u op zoek naar een pro-actieve partner voor uw ziekteverzuim?

ARBODIENST ARBO365 helpt u snel, persoonlijk én vakbekwaam bij vóórkomen én oplossen van ziekte- en arbeidsverzuim. We bieden begeleiding op maat, afgestemd op uw behoefte aan advies en ondersteuning.

We focussen sterk op de inzetbaarheid van uw werknemers (wat kan iemand nog wel) en denken pro-actief mee om de terugkeer naar het werk zoveel mogelijk te bespoedigen.

VERZUIM

Welk verzuimcontract past het beste bij uw bedrijf of organisatie?

Bij ARBO365 kunt u kiezen uit een BASIS-, MAAND-, of JAARCONTRACT en voor 100+ bedrijven is ook een Eigen Regie contract mogelijk. De verschillen tussen de contracten zit in de contractduur én in de tarieven.

Zo biedt het Basiscontract u optimale flexibiliteit en heeft het Jaarcontract de voordeligste tarieven. Het Maandcontract combineert deze voordelen en is voor veel werkgevers de beste keuze. Bekijk hieronder een overzicht van de mogelijkheden. Wilt u advies bij uw keuze? Onze helpdesk voor werkgevers geeft u graag meer informatie.

l

BASISCONTRACT


 • Geen vaste kosten
 • Geen opzegtermijn
 • Voldoet aan alle eisen
 • € 0,= p.p.
MEER INFO >>
OFFERTE >>

MAANDCONTRACT


* * * Meest gekozen * * *

 • Flexibel maandcontract
 • 5% korting op tarieven
 • Gratis extra voordelen
 • € 3,= p.p.
MEER INFO >>
OFFERTE >>

JAARCONTRACT


 • Duurzaam jaarcontract
 • 10% korting op tarieven
 • Gratis extra voordelen
 • € 29,= p.p.
MEER INFO >>
OFFERTE >>

VEILIGHEID

Een organisatie die zorgt voor goede arbeidsomstandigheden, investeert in gezonde en gemotiveerde medewerkers.

Ook zijn er wettelijke vereisten waaraan u minimaal dient te voldoen. ARBO365 adviseert u over deze wet- en regelgeving en ondersteunt u met diverse instrumenten bij het voldoen hieraan.

.

RISICO INVENTARISATIE

Risico Inventarisatie


Het is voor ieder bedrijf met personeel, verplicht om een inventarisatie te maken van de risico’s die werknemers lopen bij de uitvoering van hun werk.
*

ONDERZOEK WERKBELEVING

werkbelevingsonderzoek


Met een onderzoek werkbeleving kan objectief worden vastgesteld hoe uw werknemers het werken voor uw organisatie ervaren en wat er verbeterd kan worden.
*

.

DIGITALE RISICO INVENTARISATIE

RIE digitaal


De Digitale Risico Inventarisatie van ARBO365 zorgt voor een altijd actuele RI&E, die u via e-mail notificatie op de hoogte houdt van ingeplande acties. 
*

PREVENTIEVE KEURINGEN

Keuringen PMO


Met behulp van preventieve keuringen brengen we de gezondheidssituatie en -risico’s van uw personeel in kaart. Dit maakt tijdig bijsturen mogelijk.
*

.

WERKPLEK ONDERZOEK

werkplekonderzoek


Een werkplekonderzoek is bedoeld voor werknemers die fysieke klachten hebben of dit willen voorkomen door een goede werkplek instelling.
*

PREVENTIE ABONNEMENT

preventie-abonnement


Met een preventie abonnement worden alle vereiste arbotaken in uw bedrijf stap voor stap begeleid uitgevoerd door onze ervaren adviseurs.
*

VITALITEIT

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie. Onze inzetbaarheid diensten zijn gericht op het gezond vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van uw werknemers en op het creëren van daartoe bijdragende  arbeidsomstandigheden.

ARBO365 kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een succesvol inzetbaarheidsprogramma én kan hier mede invulling aan geven door het inzetten van diverse instrumenten.

.

DUURZAAMHEID SCAN

duurzaamheidsscan


Met behulp van een duurzaamheidscan inventariseren we de risico’s en verbeterkansen van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
*

STRESS MANAGEMENT

stressmanagement


Wilt u werk maken van stresspreventie in uw organisatie? Met behulp van onze werkdrukmeting en trainingsprogramma’s maken we werkstress beheersbaar!
*

.

WERKVERMOGEN SCAN

werkvermogenscan


Met behulp van een werkvermogenscan, brengen onze arbeidsdeskundige adviseurs de werkbelasting en belastbaarheid van uw werknemer(s) in kaart.
*

SCHULD HULPVERLENING

schuldhulpverlening


Heeft u te kampen met werknemers die schuldproblemen hebben en daardoor minder goed presteren op het werk of die zich daardoor frequent ziekmelden? 
*

.

BEDRIJFS COUNSELING

bedrijfscounseling


Voor werknemers die kampen met problemen door bijvoorbeeld werkdruk, functiewijzigingen of privé omstandigheden die invloed hebben op het werk.
*

LEEFSTIJL BEGELEIDING

leefstijlbegeleiding


Heeft u te maken met werknemers die door hun leefstijl minder fit, vitaal en productief zijn? Bijvoorbeeld door Roken, Overgewicht, Drank- en/of druggebruik?
*

OVER ARBO365

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Stuur ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier.

NAAR CONTACTFORMULIER