Welkom bij Arbodienst ARBO365

Zoekt U een Persoonlijke, Praktische én Flexibele arbodienst?
Dan bent u bij ARBO365 aan het juiste adres! Profiteer van onze
landelijke & gecertificeerde dienstverlening op het gebied van:
Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid, afgestemd op úw wensen.
Al vanaf € 0,= p.p. !

 

Wilt u direct onze verzuimofferte ontvangen? Klik hier!

 

ONZE DIENSTVERLENING 

VERZUIM

 • Verzuimbegeleiding
 • Inzet bedrijfsarts
 • Poortwachter bewaking
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Conflictbemiddeling
 • Juridische ondersteuning
LEES MEER >

PREVENTIE

 • Risico Inventarisatie RI&E
 • Digitale RI&E Online
 • Werkplekonderzoek
 • Werkbelevingsscan
 • Preventieve keuringen
 • Preventie abonnement *
LEES MEER >

INZETBAARHEID

 • Duurzaamheidsscan
 • Werkvermogenscan
 • Bedrijfscounseling
 • Stressmanagement
 • Schuldhulpverlening
 • Leefstijlbegeleiding
LEES MEER >

Kunnen wij u helpen?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze

WERKGEVERS ADVIESLIJN

085 – 4014 612

Wilt u alles weten over de Verwerkersovereenkomst?

Klik dan hier.

ARBOWET_2017

Klik hierboven voor de video.

ARBOWET 2017 STELT MINIMALE EISEN AAN WERKGEVERS

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Iedere werkgever moet voldoen aan een aantal minimale verplichtingen. Daaronder vallen onder meer: minimum eisen aan het contract met een arbodienstverlener; versterking van de positie van de preventie-medewerker; verduidelijking van de adviserende rol van de bedrijfsarts en de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en het recht op een second opinion. 

ARBO365 heeft de Arbowet 2017 eisen voor u vertaald naar de onderstaande vier overzichtelijke actiepunten:

1). CONTRACT MET EEN ARBODIENST AFSLUITEN

Verzuim

*
Bedrijven en organisaties moeten minimaal een basiscontract afsluiten met een gecertificeerde arbodienst.
(Of een zelfstandige bedrijfsarts en diverse arbo-deskundigen contracteren)
*
MEER INFO >>

2). AANSTELLEN VAN EEN PREVENTIE MEDEWERKER

preventiemedewerker

*
Iedere organisatie met personeel is verplicht om een werknemer als preventie-medewerker aan te wijzen.
Hij/zij is gekozen door uw personeel én beschikt over de vereiste deskundigheid.
*
MEER INFO >>

3). RISICO INVENTARISATIE UIT (LATEN) VOEREN

Risico-inventarisatie

*
Een Risico Inventarisatie is verplicht voor iedere organisatie met (minimaal 40 uur) personeel in dienst.
Het is een doorlichting van uw bedrijf o.g.v. Arbobeleid, Veiligheid en Welzijn.
*
MEER INFO >>

4). PREVENTIEF CONSULT & KEURING AANBIEDEN

preventieve-keuringen

*
Werknemers krijgen weer het recht om (anoniem) preventief een bedrijfsarts te kunnen consulteren.
Ook dient u een periodieke preventieve keuring aan uw personeel aan te bieden.
*
MEER INFO >>

VERZUIMBEGELEIDING

WELK VERZUIMCONTRACT PAST HET BESTE BIJ U?

ARBO365 helpt u snel, persoonlijk én vakbekwaam bij vóórkomen én oplossen van ziekte- en arbeidsverzuim. We bieden begeleiding op maat, afgestemd op uw behoefte aan advies en ondersteuning.

We focussen sterk op de inzetbaarheid van uw werknemers (wat kan iemand nog wel) en denken pro-actief mee om de terugkeer naar het werk zoveel mogelijk te bespoedigen.

U kunt kiezen uit een BASIS-, MAAND-, of JAARCONTRACT en voor 100+ bedrijven is ook een Eigen Regie contract mogelijk. De verschillen tussen de contracten zit in de contractduur én in de tarieven.

Bij ARBO365 profiteert u van:

N

Flexibele contracten

Al vanaf 0,= per medewerker

N

Persoonlijke begeleiding

van ervaren vakmensen

N

Dienstverlening op maat

Op basis van úw wensen!

N

Moderne werkwijze

met focus op inzetbaarheid!

N

Poortwachter bewaking

Uw dossiers op tijd & in orde!

l

BASISCONTRACT


 • Geen vaste kosten
 • Geen opzegtermijn
 • Voldoet aan alle eisen
 • € 0,= p.p.
MEER INFO >>
OFFERTE

MAANDCONTRACT


 • *** Meest gekozen ***
 • Flexibel maandcontract
 • 10% korting op tarieven
 • € 3,= p.p.
MEER INFO >>
OFFERTE

JAARCONTRACT


 • Duurzaam jaarcontract
 • 15% korting op tarieven
 • Gratis verzuimprotocol
 • € 29,= p.p.
MEER INFO >>
OFFERTE

EIGEN REGIE *


 • Voor 100+ bedrijven
 • Met eigen hr-afdeling
 • U heeft de regie!
 • Wij de professionals
MEER INFO >>
OFFERTE

PREVENTIE DIENSTEN

PREVENTIE VOORKOMT ONGEVALLEN, SCHADE ÉN ZIEKTEVERZUIM

Een veilige en gezonde werkomgeving heeft tal van voordelen: minder verzuim en ongevallen, meer tevreden werknemers en daarmee een betere bedrijfscontinuïteit en verhoogde productie. Ook kan het actief aan de slag zijn met veilig en gezond werken interessante kortingen opleveren op verschillende verzekeringspremies.

Daarnaast zijn er wettelijke vereisten waaraan u minimaal dient te voldoen. ARBO365 adviseert u over deze wet- en regelgeving en ondersteunt u met diverse instrumenten bij het voldoen hieraan.

RISICO INVENTARISATIE

Risico Inventarisatie

*
Het is voor ieder bedrijf met personeel, verplicht om een inventarisatie te maken van de risico’s die werknemers lopen bij de uitvoering van hun werk.
*

WERKPLEK ONDERZOEK

werkplekonderzoek

*
Een werkplekonderzoek is bedoeld voor werknemers die fysieke klachten hebben of dit willen voorkomen door een goede werkplek instelling.
*

ONDERZOEK WERKBELEVING

werkbelevingsonderzoek

*
Met een onderzoek werkbeleving kunt u vaststellen hoe uw werknemers het werken voor uw organisatie ervaren en wat er verbeterd kan worden.
*

PREVENTIEVE KEURINGEN

Keuringen PMO

*
Met behulp van preventieve keuringen brengen we de gezondheidssituatie en -risico’s van uw personeel in kaart. Dit maakt tijdig bijsturen mogelijk.
*

DUURZAME INZETBAARHEID

WERKEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie. Onze inzetbaarheid diensten zijn gericht op het mentaal fit en (duurzaam) inzetbaar houden van uw werknemers en op het creëren van daartoe bijdragende arbeidsomstandigheden.

ARBO365 kan u in Adhoc situaties ondersteunen, maar u ook helpen bij het ontwikkelen van een succesvol inzetbaarheidsprogramma, afgestemd op de omstandigheden in uw organisatie.

DUURZAAMHEID SCAN

duurzaamheidsscan

*
Met behulp van een duurzaamheidscan inventariseren we de risico’s en verbeterkansen van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
*

BEDRIJFS COUNSELING

bedrijfscounseling

*
Voor werknemers die kampen met problemen door bijvoorbeeld werkdruk, functiewijzigingen of privé omstandigheden die invloed hebben op het werk.
*

STRESS MANAGEMENT

stressmanagement

*
Wilt u werken aan de preventie van stress in uw organisatie? Met behulp van onze werkdrukmeting en trainingsprogramma’s maken we werkstress beheersbaar!
*

SCHULD HULPVERLENING

schuldhulpverlening

*
Heeft u werknemers die schuldproblemen hebben en daardoor minder goed presteren op het werk of die zich daardoor frequent ziek melden? 
*

ARBO365 UW LANDELIJKE GECERTIFICEERDE ARBODIENST

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!