Welkom bij Arbodienst ARBO365

Bent u op zoekt naar een vakkundige en oprecht betrokken arbodienst?
ARBO365 is dé specialist voor MKB Nederland en helpt met raad én daad!
We bieden een landelijke & gecertificeerde dienstverlening op het gebied van:

Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid, afgestemd op úw wensen.

 

Wilt u direct onze verzuimofferte ontvangen? Klik hier!

ONZE DIENSTVERLENING 

VERZUIM

VERZUIMMANAGEMENT
 • Verzuimbegeleiding
 • Inzet bedrijfsarts
 • Poortwachter bewaking
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Conflictbemiddeling
 • Juridische ondersteuning
LEES MEER >

PREVENTIE

 • Risico Inventarisatie RI&E
 • Digitale RI&E Online
 • Werkplekonderzoek
 • Werkbelevingsscan
 • Preventieve keuringen
 • Preventie abonnement *
LEES MEER >

INZETBAARHEID

 • Duurzaamheidsscan
 • Werkvermogenscan
 • Bedrijfscounseling
 • Stressmanagement
 • Schuldhulpverlening
 • Leefstijlbegeleiding
LEES MEER >

Kunnen wij u helpen?

Helpdesk ARBO365

 BEL ONZE ADVIESLIJN

085 – 4014 610

ARBO365 is een gecertificeerde Arbodienst.

ARBOWET_2017

Klik op het plaatje hierboven voor de video.

ARBOWET STELT MINIMALE EISEN AAN WERKGEVERS

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Iedere werkgever moet voldoen aan een aantal minimale verplichtingen. Daaronder vallen onder meer: minimum eisen aan het contract met een arbodienstverlener; versterking van de positie van de preventie-medewerker; verduidelijking van de adviserende rol van de bedrijfsarts en de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en het recht op een second opinion.

ARBO365 heeft de Arbowet 2017 eisen voor u vertaald naar de onderstaande vier overzichtelijke actiepunten:

1). CONTRACT MET EEN ARBODIENST AFSLUITEN

Verzuim

 
Bedrijven moeten minimaal een basiscontract afsluiten met een gecertificeerde arbodienst.
(Of een zelfstandige bedrijfsarts en diverse arbo-deskundigen contracteren)
*
MEER INFO >>

2). AANSTELLEN VAN EEN PREVENTIE MEDEWERKER

preventiemedewerker

 
Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker aanwijzen. Hij of zij is gekozen door uw personeel én beschikt over de vereiste deskundigheid door werkervaring en training.
*
MEER INFO >>

3). RISICO INVENTARISATIE UIT (LATEN) VOEREN

Risico-inventarisatie

 
Een Risico Inventarisatie is verplicht voor ieder bedrijf met (minimaal 40 uur) personeel.
Het is een doorlichting van uw bedrijf o.g.v. Arbobeleid, Veiligheid en Welzijn.
*
MEER INFO >>

4). PREVENTIEF CONSULT & KEURING AANBIEDEN

preventieve-keuringen

 
Werknemers krijgen het recht op een (anoniem) preventief bedrijfsarts consult. Ook moet een preventieve keuring aan werknemers aangeboden worden.
*
MEER INFO >>
VERZUIMBEGELEIDING

WELK VERZUIMCONTRACT PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE?

ARBO365 helpt u snel, persoonlijk én vakbekwaam bij voorkomen én oplossen van ziekte- en arbeidsverzuim. We bieden begeleiding op maat, afgestemd op uw behoefte aan advies en ondersteuning.

We focussen sterk op de inzetbaarheid van uw werknemers (wat kan iemand nog wel) en denken pro-actief mee om de terugkeer naar het werk zoveel mogelijk te bespoedigen.

U kunt kiezen uit een BASISCONTRACT, JAARCONTRACT, VERZUIM ONTZORG PAKKET of voor een MAATWERKCONTRACT.

Voor de verschillen tussen de contracten verwijzen we u graag naar de informatie hieronder.

Wilt u meer informatie? Vraag dan een offerte aan, waarin alle specificaties van de contracten en de daarbij behorende tarieven zijn vermeld.

BASISCONTRACT


* Wettelijk minimaal Basiscontract *

 • Lage kosten per werknemer per jaar
 • Begeleiding door onze Verzuimdesk
 • Flexibel contract, per maand opzegbaar
 • € 17,50 per werknemer per jaar
 • Korting vanaf 100+ werknemers
MEER INFO >>
OFFERTE >>

JAARCONTRACT


* * * Meest gekozen * * *

 • Jaarcontract met vaste Casemanager !
 • 20% korting t.o.v. tarieven basiscontract
 • Begeleiding op verrichtingenbasis
 • € 34,50 per werknemer per jaar
 • Korting vanaf 100+ werknemers
MEER INFO >>
OFFERTE >>

VERZUIM ONTZORG PAKKET


* * * Maximale zekerheid * * *

 • Vast budget voor uw Arbokosten
 • Vrijwel alle handelingen inclusief
 • Vaste Casemanager + Arboarts !
 • Vanaf 10 werknemers & Max. 5% verzuim
 • Vanaf 148,- per werknemer per jaar
MEER INFO >>
OFFERTE >>
f

MAATWERK CONTRACT


* Flexibel keuzepakket *

 • U kiest welke diensten u bij ons afneemt
 • U voldoet niet automatisch aan de Arbowet
 • Dat is afhankelijk van de gekozen opties
 • Géén vaste kosten per werknemer
 • Vanaf € 650,- per bedrijf / minimaal 100 WN
MEER INFO >>
OFFERTE >>

PREVENTIE DIENSTEN

PREVENTIE VOORKOMT ONGEVALLEN, SCHADE ÉN ZIEKTEVERZUIM

Een veilige en gezonde werkomgeving heeft tal van voordelen: minder verzuim en ongevallen, meer tevreden werknemers en daarmee een betere bedrijfscontinuïteit en verhoogde productie.

Ook kan het actief aan de slag zijn met veilig en gezond werken interessante kortingen opleveren op verschillende verzekeringspremies.

Daarnaast zijn er wettelijke vereisten waaraan u minimaal dient te voldoen.

ARBO365 adviseert u over deze wet- en regelgeving en ondersteunt u met diverse instrumenten bij het voldoen hieraan.

RISICO INVENTARISATIE

Risico Inventarisatie

*
Het is voor ieder bedrijf met personeel, verplicht om een inventarisatie te maken van de risico’s die werknemers lopen bij de uitvoering van hun werk.
*

WERKPLEK ONDERZOEK

werkplekonderzoek

*
Een werkplekonderzoek is bedoeld voor werknemers die fysieke klachten hebben of dit willen voorkomen door een goede werkplek instelling.
*

ONDERZOEK WERKBELEVING

werkbelevingsonderzoek

*
Met een onderzoek werkbeleving kunt u vaststellen hoe uw werknemers het werken voor uw organisatie ervaren en wat er verbeterd kan worden.
*

PREVENTIEVE KEURINGEN

Keuringen PMO

*
Met behulp van preventieve keuringen brengen we de gezondheidssituatie en -risico’s van uw personeel in kaart. Dit maakt tijdig bijsturen mogelijk.
*

DUURZAME INZETBAARHEID

WERKEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie. Onze inzetbaarheid diensten zijn gericht op het mentaal fit en (duurzaam) inzetbaar houden van uw werknemers en op het creëren van daartoe bijdragende arbeidsomstandigheden.

ARBO365 kan u in Adhoc situaties ondersteunen, maar u ook helpen bij het ontwikkelen van een succesvol inzetbaarheidsprogramma, afgestemd op de omstandigheden in uw organisatie.

DUURZAAMHEID SCAN

duurzaamheidsscan

*
Met behulp van een duurzaamheidscan inventariseren we de risico’s en verbeterkansen van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
*

BEDRIJFS COUNSELING

bedrijfscounseling

*
Voor werknemers die kampen met problemen door bijvoorbeeld werkdruk, functiewijzigingen of privé omstandigheden die invloed hebben op het werk.
*

STRESS MANAGEMENT

stressmanagement

*
Wilt u werken aan de preventie van stress in uw organisatie? Met behulp van onze werkdrukmeting en trainingsprogramma’s maken we werkstress beheersbaar!
*

SCHULD HULPVERLENING

schuldhulpverlening

*
Heeft u werknemers die schuldproblemen hebben en daardoor minder goed presteren op het werk of die zich daardoor frequent ziek melden? 
*

ARBO365 UW LANDELIJKE GECERTIFICEERDE ARBODIENST

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst.

We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid.

We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Heeft u het onderwerp van uw keuze niet kunnen vinden op deze pagina?

Stuur ons dan s.v.p. uw vraag via het contactformulier.