Home > Nieuws

Bedrijfsartsen melden vaker beroepsziekten

DIT NIEUWSBERICHT WORDT U AANGEBODEN DOOR ARBODIENST ARBO365.

We hebben het onderstaande nieuwsbericht op onze website geplaatst, vanwege de relevantie met onze werkzaamheden als Arbodienst. De inhoud is afkomstig van externe bronnen en we kunnen dan ook niet instaan voor de juistheid van de inhoud.

WE WENSEN U VEEL LEESPLEZIER MET DIT ARTIKEL.

Bedrijfsartsen melden vaker beroepsziekten

ONDERZOEK – De aandacht voor mensen die een ziekte of aandoening hebben door hun werk, is het afgelopen jaar toegenomen. Het aantal bedrijfsartsen dat een beroepsziekte meldde in 2014 is met meer dan de helft gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten blijft echter ongeveer gelijk, blijkt uit de Kerncijfers Beroepsziekten 2015 die het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB) vandaag heeft gepubliceerd

Verplicht
De stijging komt waarschijnlijk doordat de Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg vorig jaar nadrukkelijk aan bedrijfsartsen hebben aangegeven dat ze beroepsziekten verplicht moeten melden. De meest voorkomende beroepsziekten zijn net als voorgaande jaren slechthorendheid door lawaai, overspannenheid en burn-out, en aandoeningen aan schouder en bovenarm. Bedrijfsartsen van het Peilstation Intensief Melden rapporteerden 242 nieuwe beroepsziekten per 100.000 werknemers in 2014. Het aandeel werkenden met een nieuwe beroepsziekte komt hiermee op 0,25 procent van alle werkenden in Nederland (17.400). Dit is vergelijkbaar met de voorgaande vijf jaren toen de incidentie varieerde van 237 – 281 met een gemiddelde van 247 per 100 duizend werknemers.

Incidentiecijfers
De hoogste incidentiecijfers worden gerapporteerd voor psychische aandoeningen (112 per 100 duizend) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (82 per 100 duizend). De vijf economische sectoren met de hoogste beroepsziekten-incidentie zijn: bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, onderwijs, en openbaar bestuur en defensie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (59 procten) en bij werknemers van 45 jaar en ouder (62 procent). Bij 75 procent van de werknemers met een beroepsziekte is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij  4 procent van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt door de beroepsziekte.

‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

http://www.beroepsziekten.nl/content/aandacht-voor-beroepsziektemelding-neemt-toe-kerncijfers-beroepsziekten-2015

Arbodienst offerte

WILT U MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over onze diensten naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Vul dan s.v.p. hieronder uw gegevens in.

Contactformulier

9 + 11 =

OVER ARBO365

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Stuur ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier.

Heeft u een vraag?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze Helpdesk

085 – 4014 610