Home > Contact > Klacht

KLACHTENPROCEDURE


Heeft u een klacht over één van onze medewerkers, bijvoorbeeld over de verzuimconsulent of bedrijfsarts?

Neemt u dan s.v.p contact met ons op om deze klacht kenbaar te maken.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@arbo365.nl of per telefoon contact opnemen met onze klantenservice.

Wij nemen uw klacht serieus en antwoorden binnen 48 op uw vragen of opmerkingen.


Indien u vindt dat uw klacht door ons niet serieus genomen wordt, kunt u uw klacht voorleggen aan de

Geschillencommissie Arbodiensten.

De geschillencommissie neemt alleen klachten in behandeling, nadat klachten door ons aantoonbaar niet zijn opgevolgd of niet naar tevredenheid zijn afgehandeld.

De klacht aan de geschillen commissie moet gaan over de klachtafhandeling door ons of over onjuiste bejegening door onze arbodienst. De Geschillencommissie Arbodiensten is niet bevoegd te oordelen over klachten over het medisch oordeel van een bedrijfsarts of over een keuring.

Indien u van mening bent dat uw klacht niet correct is behandeld, dan heeft u tot slot de mogelijkheid om onze certificerende instantie DNV GL hiervan op de hoogte te brengen.

OVER ARBO365

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Stuur ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier.

NAAR CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze Helpdesk

085 – 4014 612