Home > Inloggen verzuim

INTRODUCTIE NIEUW VERZUIMSYSTEEM !

PER 21 AUGUSTUS 2018 KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN ONS NIEUWE VERZUIMSYSTEEM HR365.

WILT U EEN ZIEKMELDING AAN ONS DOORGEVEN? DAT KAN VANAF HEDEN ALLEEN NOG VIA HR365.

We informeren gefaseerd alle klanten over het gebruik van dit nieuwe systeem. Heeft u nog geen brief van ons ontvangen en wilt u wel een ziekmelding doen? Vraag dan via het formulier op deze pagina om een versnelde TOEGANGSCODE.


VERZUIMMANAGER+ IS PER 21 AUGUSTUS 2018 OFFLINE GEHAALD.

Bij een verplicht upgrade van de server vandaag, is een hapering in het verzuimsysteem ontdekt, waardoor we besloten hebben om Verzuimmanager+ versneld offline te halen. Wij beheren uw lopende verzuimdossiers nog op onze versie van het systeem op kantoor en u kunt voor al uw vragen hiervoor bij ons terecht.

Wilt u een nieuwe ziekmelding doen? Dan kan dat vanaf heden via de nieuwe applicatie HR365. U kunt hiervoor eenvoudig een account aanmaken en vervolgens ons vragen om het CONTRACTNUMMER dat u moet invoeren.

Wilt u een nog lopend verzuimdossier wijzigen of sluiten? Vul dan s.v.p. hieronder de bijzonderheden in. Wij zorgen voor de verwerking van de gegevens in het ‘oude’ verzuimsysteem.

HEBBEN WE U REEDS GEÏNFORMEERD OVER DE HR365 SOFTWARE? LOG DAN IN VIA HR365.

WILT U EEN ZIEKMELDING DOEN, MAAR HEEFT U NOG GEEN HR365 CONTRACTNUMMER? VUL HIERONDER UW GEGEVENS IN EN WE INFORMEREN U WAT U MOET DOEN.

WIJZIGING LOPEND VERZUIM

AANVRAAG HR365 CODE


Per 1 augustus 2017 gelden de volgende Tarieven bij het Basis-, Maand- en Jaarcontract.

De tarieven worden jaarlijks bijgesteld conform de CBS prijzenindex en marktontwikkelingen.


Per 25 mei 2018 gelden onze nieuwe Algemene Voorwaarden.

Deze zijn toepassing op alle lopende en nieuwe Overeenkomsten.