Home > Nieuws

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

DIT NIEUWSBERICHT WORDT U AANGEBODEN DOOR ARBODIENST ARBO365.

We hebben het onderstaande nieuwsbericht op onze website geplaatst, vanwege de relevantie met onze werkzaamheden als Arbodienst. De inhoud is afkomstig van externe bronnen en we kunnen dan ook niet instaan voor de juistheid van de inhoud.

WE WENSEN U VEEL LEESPLEZIER MET DIT ARTIKEL.

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

HANDHAVING – De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de Tweede Kamer.

PSA
De Inspectie schaart zaken als werkdruk en discriminatie onder de noemer psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA). Meer dan een derde deel van het ziekteverzuim heeft hiermee te maken. Met werkdruk en werkstress zijn jaarlijks zes miljoen verzuimdagen gemoeid. In 2016 controleert de Inspectie of werkgevers genoeg doen aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers.

Sectoren
De Inspectie SZW inspecteert in 2016:

  • De bouw en dan met name valgevaar, kankerverwekkende stoffen en arbeidsuitbuiting.
  • De detailhandel ligt het accent volgend jaar op onder meer onderbetaling en te lange werktijden.
  • Bedrijven die werken met verontreinigde grond. Zijn werknemers goed beschermd?
  • Bij de aanleg van wegen wordt gecontroleerd en dan met name op aanrijdgevaar van wegwerkers.
  • De tuinbouw richt de Inspectie zich op gezonde werkomstandigheden en bestrijding van illegale arbeid. Daarnaast vinden verkenningen plaats in de viskweek, aquacultuur en hoveniers.
  • De schoonmaakbranche waar de focus ligt op het werk van schoonmakers bij grotere hotelketens, openbaar vervoer, vakantieparken en de voedselindustrie.
  • Uitzendkrachten en zzp’ers. Uitzendkrachten zijn veel vaker slachtoffer van ongevallen dan vaste werknemers. Ook ziet de Inspectie dat gevaarlijke klussen op bouwlocaties steeds vaker door zzp’ers worden gedaan.

Openbaar maken
In 2014 is de Inspectie SZW gestart met het openbaar maken van de uitkomsten van inspecties bij asbest saneringswerkzaamheden en Brzo-bedrijven, die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Op basis van de Wet aanpak schijnconstructies zal de Inspectie in 2016 fasegewijs alle inspectiebevindingen openbaar maken.

Keuzes
Steeds vaker vechten bedrijven Brzo maatregelen, die vanuit het toezicht van de Inspectie zijn opgelegd, juridisch aan. Hierdoor onstaat extra werk voor inspecteurs en zet het aantal inspecties dat de Inspectie in 2016 op dit terrein kan programmeren onder druk. Inspecteurs zijn h meer tijd kwijt aan het verzamelen van informatie in verband met bezwaarschriften en beroepszaken. Met een teruglopend personeelsbestand moet de Inspectie scherpe keuzes maken.

Ongevalsonderzoek
Ook wil de de Inspectie  in 2016 significant meer tijd inplannen voor ongevalsonderzoek. Dit is volgens de Inspectie nodig omdat de behandeltijd per onderzoek toeneemt. De ongevalsonderzoeken leveren informatie over potentiële misstanden in het veld en zijn ook een belangrijke bron van informatie voor de risicoanalyse. De extra onderzoekstijd is daarmee een goede investering.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2015/09/16/inspectie-szw-pakt-te-hoge-werkdruk-aan
http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsberichten/inspectie-szw-pakt-te-hoge-werkdruk-aan.aspx

Arbodienst offerte

WILT U MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over onze diensten naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

OVER ARBO365

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Stuur ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier.

NAAR CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze Helpdesk

085 – 4014 612