Home > Nieuws

Kwart ziekmeldingen is werkgerelateerd

DIT NIEUWSBERICHT WORDT U AANGEBODEN DOOR ARBODIENST ARBO365.

We hebben het onderstaande nieuwsbericht op onze website geplaatst, vanwege de relevantie met onze werkzaamheden als Arbodienst. De inhoud is afkomstig van externe bronnen en we kunnen dan ook niet instaan voor de juistheid van de inhoud.

WE WENSEN U VEEL LEESPLEZIER MET DIT ARTIKEL.

Kwart ziekmeldingen is werkgerelateerd

ONDERZOEK –  Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bijna 3 op de 10 verzuimgevallen hadden te maken met het werk. Werknemers binnen deze bedrijfstak meldden zich weliswaar weinig ziek, maar de gemiddelde verzuimduur was met 7,5 dagen relatief hoog. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Griep
Ook in de bouw was het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd. Ondanks het hoge ziekteverzuim bij het openbaar bestuur en de overheid, geven werknemers hier in slechts 1 op de 5 gevallen aan dat dit mede te wijten is aan het werk. Mensen die in het onderwijs en in de zorg werken, zijn het meest ziek. Boeren, vissers en mensen in de horeca melden zich het minst vaak ziek. Bij driekwart van de ziekmeldingen heeft de oorzaak niets met het werk te maken. Een veel voorkomende reden voor werknemers om zich ziek te melden is griep.

Verzuimpercentage
In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 gelijk aan 2014, dat betekent dat gemiddeld 37 van de duizend werknemers zich in het tweede kwartaal ziek hadden gemeld. In het onderwijs bedroeg het verzuim 4,9 procent, in de zorg en het openbaar bestuur en overheid was dat 4,8 procent (in 2014 nog 4,6 procent). In de horeca was het ziekteverzuim met 2,1 procent het laagst (in 2014 was dat 2 procent).

Een keer per jaar
In 2014 heeft 43 procent van de werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden wel eens ziek heeft gemeld. Gemiddeld meldden werknemers zich in dat jaar één keer ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg ruim 6 dagen. De gemiddelde verzuimduur was met 8,5 dagen in 2014 het hoogst onder werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten. Werknemers in de industrie volgden op de voet, met gemiddeld 8,4 ziektedagen per jaar. Werknemers in het onderwijs verzuimden bijna anderhalf keer zo vaak als het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken. Maar de gemiddelde verzuimduur lag in deze bedrijfstak nauwelijks hoger dan gemiddeld. Gemiddeld werd 6,6 dagen verzuimd. In het onderwijs wordt dus vaker, maar niet langer verzuimd.

De resultaten over de verzuimduur en -frequentie in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die sinds 2005 wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/ziekteverzuim-verschilt-aanzienlijk-per-bedrijfstak.htm

Bron: CBS

Arbodienst offerte

WILT U MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie over onze diensten naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

OVER ARBO365

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Stuur ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier.

NAAR CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze Helpdesk

085 – 4014 612