PREVENTIE ABONNEMENT

WILT U VOORDELIG WERK MAKEN VAN PREVENTIE?

Bedrijven en organisaties die structureel willen werken aan een prettige en veilige werkomgeving zijn voordeliger uit met ons preventie-abonnement. Samen met u (uw preventie medewerker) stellen we nieuw preventiebeleid op. Vervolgens krijgt u korting op alle diensten die u helpen bij het handhaven van dit beleid.

Het voldoen aan de eisen van de nieuwe Arbowet (2017), wordt hiermee een stuk voordeliger en eenvoudiger.

 

INHOUD PREVENTIE ABONNEMENT

Het Preventie-abonnement wordt op maat samengesteld voor uw bedrijf of organisatie. Afhankelijk van de aard en omstandigheden wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

1). Aanstelling Preventie-medewerker

2). Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Preventie-medewerker

3). Samenwerking met de personeelsvertegenwoordiging of de Ondernemersraad

4). Opstellen Arbobeleid, verplichte procedures en instructies

5). Opstellen Bedrijfsreglement, Bedrijfshulpverleningsorganisatie

6). Uitvoeren van de Risico Inventarisatie

7). Maken Plan van Aanpak op basis van de RIE.

8). Medewerkerstevredenheidsonderzoek

9). Werkplekinspecties / Bedrijfsrondgang o.g.v. veiligheid

10.) Rapportage en verslaglegging

Arbodienst offerte

Offerteaanvraag PREVENTIEABONNEMENT

OVER ARBO365

ARBO365 is een persoonlijke, vakbekwame én flexibele Arbodienst. We werken landelijk en helpen bedrijven en organisaties bij het beheersen van ziekteverzuim én bij het realiseren van een veilige werkomgeving en een duurzaam inzetbare personele organisatie.

Hiertoe bieden we een compleet pakket diensten op de gebieden Verzuim, Preventie en Inzetbaarheid. We staan garant voor een praktische & no-nonsense dienstverlening, op maat afgestemd op de wensen van úw organisatie!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Stuur ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier.

Heeft u een vraag?

Helpdesk ARBO365

 

Bel onze Helpdesk

085 – 4014 610